Sunday, 17 June 2012

HIKMAH AYAT KURSI


 
Ketika ayat kursi diturunkan
 disertai dengan beribu-ribu malaikat
 sebagai penghantarnya,
 kerana kebesaran dan kemuliaannya.

Syaitan dan Iblis menjadi gempar
kerana adanya suatu alamat
 yang menjadi perintang dalam perjuangan nya.

Ada terdapat sembilan puluh lima buah hadis
 yang menjelaskan fadzilat ayat kursiSesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istiqamah
 setiap kali selesai sembahyang fardhu,
 setiap pagi dan petang,
 setiap kali masuk kerumah atau kepasar,
 setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir,
insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan
 dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam,
 diselamatkan dari kejahatan manusia
 dan kejahatan binatang yang memudharatkan.
 Terpelihara dirinya dan keluarganya,
 anak-anak nya, hartanya, rumahnya
 dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

 Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah,
 barang siapa yang mengamalkan membaca ayat kursi,
 setiap kali membaca sebanyak 18 kali,
 insyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid,
 dibukakan dada dengan berbagai hikmat,
 dimudahkan rezekinya,
dinaikkan martabatnya,
 diberikan kepadanya pengaruh
sehingga orang selalu segan kepadanya,
diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah s.w.t.

 Salah seorang ulama Hindi
 mendengar dari salah seorang guru besarnya
dari Abi Lababah r.a,
 membaca ayat Kursi sebanyak anggota sujud (7 kali)
 setiap hari
ada benteng pertahanan Rasulallah s.a.w.

 Syeikh Abul ‘Abas alBunni menerangkan:
 “Sesiapa membaca ayat Kursi
sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali),
 di tiupkan pada air hujan
kemudian diminumnya,
maka inysyaallah
tuhan mencerdaskan akalnya
 dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.

 Sesiapa yang membaca ayat Kursi
 selepas sembahyang fardhu,
 Tuhan akan mengampunkan dosanya.
 Sesiapa yang membacanya ketika hendak tidur,
 terpelihara dari gangguan syaitan,
dan sesiapa yang membacanya ketika ia marah,
 maka akan hilang rasa marahnya.

 Syeikh alBuni menerangkan:
Sesiapa yang membaca ayat Kursi
 sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf),
 maka insyaallah,
Tuhan akan memberi pertolongan
 dalam segala hal
dan menunaikan segala hajatnya,
 dan melapangkan fikiranyan,
 diluluskan rezekinya, 
dihilangkan kedukaannya
 dan diberikan apa yang dituntutnya.

 Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur,
 maka Tuhan mewakilkan dua malaikat
yang menjaga selama tidurnya sampai pagi.

 Abdurahman bin Auf menerangkan bahawa,
 ia apabila masuk kerumahnya
 dibaca ayat Kursi
 pada empat penjuru rumahnya
 dan mengharapkan dengan itu
 menjadi penjaga dan pelindung syaitan.

 Syeikh Buni menerangkan:
 sesiapa yang takut terhadap serangan musuh
hendaklah ia membuat garis lingkaran
dengan isyarat nafas sambil membaca ayat Kuris.
 Kemudian ia masuk bersama jamaahnya
kedalam garis lingkaran tersebut menghadap kearah musuh,
 sambil membaca ayat Kursi sebayak 50 kali,
atau sebanyak 170 kali,
 insyaallah musuh
 tidak akan melihatnya
dan tidak akan memudharatkannya.

 Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi
 menerangkan bahawa;
 sesiapa yang membaca ayat Kursi
sebanyak 1000 kali dalam sehari semalam
selama 40 hari,
 maka demi Allah,
 demi Rasul, demi alQuran yang mulia,
Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani,
 dihasilkan yang dimaksud
 dan diberi pengaruh kepada manusia.
 (dari kitab Khawasul Qur’an)

sumber:  jalan akhirat

No comments:

Post a Comment